Luận văn Hoàn thiện kỹ thuật phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Việt Đức

Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt và xu thế hội nhập hiện nay, để tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp cần phải có lợi nhuận. Trong cơ chế thị trường, sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, vì thế doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp, và để thực hiện được điều này, doanh nghiệp cần phải phân tích kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ đó đề ra các chiến lược phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Hầu như mọi doanh nghiệp đều có phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch và ra quyết định phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của mình. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp chọn một phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh có thể rất khác nhau. Phần lớn các công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam chỉ dừng lại ở việc phân tích về sản lượng, doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong năm, so sánh với các năm trước và so với kế hoạch, rồi đề ra kế hoạch và chiến lược cho các năm sau. Các công ty này thường chỉ phân tích khái quát về tài chính, năng suất, và doanh thu chứ chưa chú trọng đến việc phân tích các yếu tố đơn lẻ nhưng có quan hệ tác động lẫn nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy khi lập kế hoạch thường thì không chính xác và thường khá lúng túng khi ra các quyết định về phương hướng và mục tiêu kinh doanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC