Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ điện và xây lắp Hùng Vương

Kế toán quản trịchi phí được coi là một hoạt động thiết yếu trong Công ty đểgiúp lãnh đạo xem xét, đánh giá các hoạt động của đơn vịnhằm đưa ra các quyết định đúng đắn và hiệu quảnhất. Tại Công ty CổPhần Cơ điện và Xây Lắp Hùng Vương công tác kếtoán quản trịcũng còn bộc lộnhững mặt hạn chếnhất định mà cần phải hoàn thiện. Xuất phát từyêu cầu và tính chất của hoạt động xây lắp việc hoàn thiện kếtoán quản trịchi phí sản xuất tại Công ty Cổphần Cơ điện và Xây lắp Hùng Vương góp phần vào việc nâng cao năng lực, hiệu quảquản lý và lợi nhuận của Công ty nói riêng và của ngành xây lắp nói chung. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài - Phân tích chi phí sản xuất đểtìm ra nguyên nhân gây biến động của từng loại chi phí. - Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất của Công ty hướng đến mục tiêu tiết kiệm chi phí sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC