Luận văn Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Bibica

Công ty CP Bibica chính thức được Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp phép niêm yết ngày 16/11/2001 và chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. HCM từ đầu tháng 12/2001. Do đó, hệ thống BCTC của công ty là nguồn thông tin mang tính pháp lý cho các đối tượng bên ngoài quan tâm phân tích. Trong bối cảnh đó việc phân tích hệ thống BCTC của công ty là một việc làm cần thiết đối với nhà quản trị Công ty CP Bibica, cũng như các nhà đầu tư cần nắm được những thông tin hữu ích cho các quyết định đầu tư của mình. Từ những lý do trên đề tài” Hoàn thiện phân tích BCTC tại Công ty CP Bibica” được chọn góp phần đáp ứng đòi hỏi trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC