Luận văn Hoạt tính xúc tác của hydrotalcite trong phản ứng chuyển nhượng hydro giữa hợp chất carbonyl và alcol

(Bản scan) Hydrotalcite là một loại vật liệu lớp tồn tại như các khoáng vật cũng như trong các pha tổng hợp. Tính đa dạng của vật liệu này có thể được điều chế bằng cách thay đổi bản chất và tỷ lệ của các cation kim loại và anion trong các lớp xen kẽ. Mỗi hợp chất được biểu thị băng một dải các trạng thái hydrat hóa khác nhau liên quan đến nhiệt độ và độ ẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC