Luận văn Kỹ thuật ADSL (asymmetric digital subscriber line)

(Bản scan) DSL (Digital Subscriber Line- đường dây thuê bao số) là công nghệ truyền dẫn dữ liệu tốc đọ cao trên đôi dây cáp đồng truyền thống. DSL tận dụng khoảng băng thông rộng không sử dụng đến trên đôi cáp đồng ( từ 4KHz đến 1 Mhz) để mã hóa số lượng lớn dữ liệu với tốc độ cao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC