Luận văn Kỹ thuật giấu tin trong ảnh SES (Steganography Evading Statistical Analyses)

Công nghệ thông tin và đặc biệt là sự phát triển của hệ thống mạng máy tính đã tạo nên môi trường mở và là phương tiện trao đổi, phân phối tài liệu một cách tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên cũng đặt ra một vấn đề về bảo vệ tài liệu, ngăn chặn việc đánh cắp và sao chép tài liệu một cách bất hợp pháp. Vấn đề an toàn và bảo mật thông tin hiện nay luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Giấu tin trong ảnh là một bộ phận chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các chương trình ứng dụng, các phần mềm, hệ thống giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện bởi lượng thông tin được trao đổi bằng ảnh là rất lớn. Hơn nữa, giấu thông tin t rong ảnh cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong hầu hết các ứng dụng bảo vệ an toàn thông tin như: nhận thức thông tin, xác định xuyên tạc thông tin, bảo vệ bản quyền tác giả, điều khiển truy nhập, giấu thông tin mật Đồ án trình bày về giấu và phát hiện ảnh có giấu thông tin. Đồng thời trình bày về kỹ thuật giấu tin trên miền dữ liệu ảnh bằng SES (Steganography Evading Statistical analyses). Từ đó đưa ra các thực nghiệm và đánh giá cho việc phát hiện thông tin ẩn giấu trên miền dữ liệu ảnh bằng SES. Để nói rõ về nội dung này, đồ án của em được tổ chức gồm năm chương: Chương 1: Tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh. Chương 2: Cấu trúc chung của ảnh Bitmap. Chương 3: Kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin RS (Regular / Singular). Chương 4: Kỹ thuật giấu tin SES (Steganography Evading Statistical analyses). Chương 5: Cài đặt và thử nghiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC