Luận văn Kỹ thuật giấu tin trong đường cong tham số b - Spline

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong lĩnh vực truyền thông nói chung và Internet nói riêng đã giúp cho việc trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. Dịch vụ trao đổi thông tin cho phép người ta nhận hay gửi dữ liệu ngay trên mạng máy tính của mình, các dịch vụ thương mại điện tử cho phép thực hiện các giao dịch trên mạng. Do vậy một vấn đề phát sinh là thông tin có thể bị đánh cắp, làm sai lệch hoặc có thể giả mạo. Điều đó có thể ảnh hưởng tới các tổ chức, các công ty hay cả một quốc gia. Những bí mật kinh doanh, tài chính là mục tiêu của các đối thủ cạnh tranh. Những thông tin về an ninh quốc phòng là mục tiêu của các tổ chức tình báo trong và ngoài nước [2][4][8]. Một hướng tiếp cận bảo mật thông tin mới, đó là nếu thông tin được cất giấu vào trong một đối tượng là bức ảnh, một bộ phim hay một đối tượng đa phương tiện, ta sẽ thu được một đối tượng chứa hầu như không thay đổi về hình dạng so với đối tượng ban đầu. Đây là ý tưởng cốt lõi của phương pháp giấu tin (Data hiding) trong các nghiên cứu gần đây và có nhiều ứng dụng trong giấu tin, như đánh giấu bản quyền, truyền thông tin, mã hóa dữ liệu [3][4] v v Chính vì thế mà tôi đã nghiên cứu và đề xuất k ỹ thu ật gi ấu tin trong đường cong tham số B- Spline mặc dù đường cong nhỏ nhưng có thể nhúng được m ột lư ợng thông tin khá lớn, m ục đích của việc giấu tin vào đường cong tham số là sử dụng các đường cong để biểu diễn mô hình. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tính cấp bách, tôi chọn đề tài luận văn cao học “Kỹ th uật gi ấu tin trong đường cong tham số B-Spline”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC