Luận văn Kỹ thuật sử dụng Jailbeak và Unlock điện thoại Iphone

1. Tên đềtài “Kỹthuật sửdụng Jailbeak và Unlock điện thoại Iphone” 2. Lý do chọn đềtài Điện thoại di động không còn quá xa lạ đối với chúng ta. Tại thời kỳphát triển hiện nay điện thoại di động là một thiết bịkhông thểthiếu trong cuộc sống. Thiết bịviễn thông này sửdụng được nhờkhảnăng thu phát sóng. Ngày nay, ngoài chức năng thực hiện và nhận cuộc gọi, điện thoại di động còn được tích hợp các chức năng khác như: nhắn tin, duyệt web, nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim, xem truyền hình .Nhờcó tất cảcác tiện ích trên mà điện thoại di động đã trởthành một cuộc cách mạng làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Nắm được hệthống các kiến thức cơ bản điện thoại Iphone - Các bước thực hiện Jailbreak và Unlock điện thoại Iphone - Giới thiệu một sốcông cụJailbreak và Unlock - Mô phỏng các bước thực hiện bằng hình ảnh thực tế 4. Nhiệm vụnghiên cứu - Nghiên cứu các khái niệm và thuật ngữcăn bản - Nghiên cứu các bước thực hiện vềJailbreak và Unlock - Nghiên cứu các công cụJailbreak và Unlock - Mô phỏng các bước thực hiện bằng hình ảnh thực tế 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tìm hiểu lý luận: Tham khảo tài liệu: sách, báo, các diễn đàn, các website. - Phương pháp điều tra thực tế: Tham gia vào việc thực hành trực tiếp trên điện thoại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC