Luận văn Kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây lắp điện Cà Mau

Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới đã mang đến cho các quốc gia có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng bên cạnh đó cũng mang lại nhiều thách thức và sự cạnh tranh, vì vậy các DN gặp phải những bài toán khó về hiệu quả kinh doanh, đó là yếu tố quyết định mang ý nghĩa sống còn của một đơn vị kinh doanh. Không ít DN đã đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để đạt được lợi nhuận tối ưu?” vấn đề thật không đơn giản vì để có được lợi nhuận thì trước tiên cần phải có doanh thu, đồng thời DN cũng phải chi ra một khoản chi phí hợp lý để tổ chức,vận hành bộ máy nhân sự nhằm hoạt động điều hành DN, trong đó phận kế toán làm công tác ghi nhận, sử dụng các phương pháp kế toán một cách chính xác và đầy đủ, nghiên cứu và dùng các phương pháp về quản trị giúp Ban lãnh đạo Công ty làm tăng doanh thu, giảm chi phí một cách có khoa học, phản ánh hiệu quả kinh doanh đúng với thực trạng của DN. Việc xác định kết quả kinh doanh đúng, đầy đủ và trung thực sẽ giúp cho DN xác định một cách chính xác về những mặt mạnh, mặt yếu, rủi ro tiềm ẩn và các cơ hội phát triển, từ đó DN sẽ có những biện pháp tối ưu hơn trong điều hành SXKD của mình. Không chỉ vậy, Việc xác định kết quả kinh doanh đúng, đầy đủ và trung thực còn là động lực để DN khai thác tối đa các nguồn lực bên trong và bên ngoài nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh, nâng cao giá trị của DN trên thương trường. Xác định kết quả kinh doanh còn là cơ sở để DN có những quyết định đúng đắn trong các chiến lược ngắn, trung và dài hạn của DN trong quá trình kinh doanh. Bên cạnh đó, nó còn là cơ sở để các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng có những quyết định đầu tư, tài trợ đúng đắn, điều này rất có ý nghĩa khi mà hiện nay thị trường chứng khoán của nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển là nguồn tài trợ vốn hết sức cần thiết cho DN. Việc xác định kết quả kinh doanh đúng, đầy đủ và trung thực còn cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có sự quan tâm đến sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của DN. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, cùng với mong muốn hiểu biết và sự vận dụng từ lý thuyết về các phương pháp ghi nhận, tổ chức công tác kế toán xác định lợi nhuận của một DN, trong quá trình thực tập em đã chọn chuyên đề: “Kế toán Doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại Công ty cổ phần xây lắp điện Cà Mau để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC