Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang

Trong nền kinh tếthịtrường hiện nay xu thếcạnh tranh là tất yếu, bất kỳmột doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần quan tâm đến nhu cầu thịtrường đang và cần sản phẩm gì? Vì vậy doanh nghiệp cần quan tâm và phấn đấu sản xuất sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành thấp đểthu lợi nhuận nhiều nhất. Muốn vậy doanh nghiệp sản xuất phải tổchức và quản lý tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình sản xuất của doanh nghiệp sẽbịgián đoạn và không thểthực hiện được nếu thiếu nguyên vật liệu. Do vậy yếu yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất là vật tư, đểquá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành đều đặn doanh nghiệp phải có kếhoạch mua và dựtrữcác loại vật tưhợp lý, phải đảm bảo cung cấp vật tư đầy đủ, kịp thời cảvềsốlượng và chất lượng. Mà trong đó vật liệu chiếm tỷtrọng lớn và là đối tượng lao động cấu thành lên sản phẩm. Muốn có được các thông tin kinh tếcần thiết đểtiến hành phân tích và đềra các biện pháp quản lý đúng, kịp thời nhu cầu vật liệu cho sản xuất, sử dụng vật liệu tiết kiệm có lợi nhất thì các doanh nghiệp sản xuất cần phải tổ chức kếtoán nguyên vật liệu. Qua thời gian thực tập tại công ty cổphần Vận tải ThuỷBộBắc Giang với kiến thức thu nhận đựơc tại trường, với sựhướng dẫn, chỉbảo tận tình của cô giáo Nguyễn Quỳnh Nhưvà các anh chịphòng Tài vụcông ty em nhận thấy công tác kếtoán nguyên vật liệu có tầm quan trọng lớn với mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Bởi vậy em đã chọn và viết báo cáo thực tập với đềtài: "Kếtoán nguyên vật liệu tại công ty cổphần Vận tải ThuỷBộBắc Giang". Đ/C: Số14 Nguyễn Khắc Nhu - Trần Nguyên Hãn - TPBG. Nội dung chuyên đềgồm 3 chương: Chương I: Các vấn đềchung vềkếtoán nguyên vật liệu Chương II: Thực trạng công tác kếtoán tại công ty cổphần Vận tải ThuỷBộ. Chương III: Nhận xét và công tác kiến nghịvềkếtoán nguyên vật liệu tại công ty cổphần vận tải ThuỷBộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC