Luận văn Kế toán nhập xuất vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình

Nguyên vật liệu là loại tài sản thường xuyên biến động trong các doanh nghiệp sản xuất, hơn nữa nó còn là tài sản dự trữ sản xuất thuộc nhóm hàng tồn kho. Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do vậy tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông qua số liệu về chi phí sản xuất mà cụ thể là chi phí nguyên vật liệu và giá thành sản phẩm mà nhà quản trị doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức dự toán chi phí, tình hình sử dụng vật tư, tiền vốn lao động ở doanh nghiệp và có thể đề ra biện pháp kịp thời nhằm hạ thấp chi phí, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình là đơn vị chuyên xây lắp, xây dựng công trình như: nhà cửa, trường học, bệnh viện, đường xá Do đó công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu là rất quan trọng bởi hơn hết quản lý và sử dụng tốt nguyên vật liệu là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu chuyên đề: “Kế toán nhập xuất vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình”. Chuyên đề của em gồm 3 phần sau : - Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình - Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nhập, xuất nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình - Chương 3: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nhập, xuất nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình Trong thời gian thực tập em đã cố gắng tìm hiểu và đi sâu vào chuyên đề nghiên cứu của mình. Nhưng do thời gian thực tập không nhiều cũng như lượng kiến thức có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo, các cô, các chị trong phòng tài chính kế toán của công ty cổ phần xây lắp I Thái Bình để có thể hoàn thiện hơn về chuyên đề nghiên cứu của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC