Luận văn Kết cấu trận đồ bát quái theo luật âm dương ngũ hành "nhịp 1: khấn nguyện" trong tập thơ về kinh bắc của Hoàng Cầm

Cần phải nói ngay rằng kết cấu trận đồ bát quái vận hành theo luật âm d-ơng ngũ hành nhịp 1 trong tập thơ Về Kinh Bắc của Hoàng Cầm là cách gọi tên -ớc lệ. ở đây chúng tôi muốn nói đến "trận đồ bát quái" nh- một đặc điểm của hình t-ợng cái Tôi trữ tình. Từ việc phân tích chùm thơ ngũ hành (Đêm Thổ, Đêm Kim, Đêm Mộc, Đêm Thuỷ, Đêm Hoả) góp phần giải mã thế giới nghệ thuật thơ Hoàng Cầm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC