Luận văn Khai thác mô hình iqqm tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình việc đẩy mạnh xây dựng cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, quy hoạch phát triển các cụm dân cư cùng với phát triển các cơ sở chế biến, nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ. sẽ cần một lượng nước ngọt rất lớn cho việc phát triển sản xuất bền vững. Với mục tiêu này, việc cấp nước đang là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh. Vấn đề đặt ra là cần đánh giá lại hiện trạng khai thác sử dụng nước, năng lực các nguồn cấp, nhu cầu nước phục vụ cho các ngành kinh tế, cân bằng cung – cầu để sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước đáp ứng các mục tiêu khác nhau đó. Đề tài “Khai thác mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống trên lưu vực sông Kiến Giang – tỉnh Quảng Bình”của luận văn là nhằm góp phần phục vụ việc nâng cao công tác quản lý, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với việc việc phát triển bền vững tài nguyên nước trên lưu vực sông Kiến Giang nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Luận văn gồm có 3 chương cùng với mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục: Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế – xã hội lưu vực sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình Chương 2: Tổng quan về cân bằng nước hệ thống và mô hình IQQM Chương 3: áp dụng mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình Luận văn được hoàn thành tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhân dịp này, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học đã tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và sự hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất tới người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Sơn đã tận tình chỉ đạo và góp ý để hoàn thành luận văn này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC