Luận văn Khảo sát cấu trúc hợp chất Dinitrosopentamethylenetetramine bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C

(Bản scan) Công nghệ máy tính phát triển đã hỗ trợ cho phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân trở thành một trong những phương pháp không thể thiếu được trong việc phân giải cấu trúc lập thể của hợp chất hữu cơ, mà hầu hết các phương pháp khác không giải quyết được trọn vẹn. Hợp chất thương mại Dinitrosopentamethylenetetramine (DNPT) đã được sản xuất và sử dụng từ rất lâu. Công dụng chính là dùng làm chất tạo xốp trong nhựa và cao su bằng sự phân hủy axit tạo khí. Tuy nhiên, cấu trúc lập thể của chúng chưa được nghiên cứu cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC