Luận văn Khảo sát độ phóng xạ trong đá ốp lát dùng làm vật liệu xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Trái đất được hình hành từ nhiều nguyên tố khác nhau trong đó có các nguyên tố phóng xạ, các nguyên tố này phân bố rộng khắp các quyển của trái đất như thạch quyển, địa quyển, thủy quyển, khí quyển và sinh quyển. Nguyên tố phóng xạ tự nhiên có từ thời hồng hoang, cùng tuổi với vũ trụ. Nó bao gồm rất nhiều hạt nhân phóng xạ nguyên thủy tạo thành các chuỗi phóng xạ uranium (U), thorium (Th) và hạt nhân kali-40 (K-40)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC