Luận văn Khảo sát ma trận, phân tích độ an toàn, hiệu năng và cải tiến

Ngày nay do thông tin ngày càng phát triển, việc bảo vệ thông tin khi gởi và nhận càng trở nên quan trọng. Bên cạnh tính toàn vẹn thông tin và xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc, thì việc xuất hiện nhiềucông cụ cũng như nhiều thuật toán để giải quyết vấn đề bảo mật thông tin cũng phong phú. Việc tìm hiểu và phát triển thuật toán Hill cũng nhằm vào mục đích đó. Việc tìm hiểu về không gian khóa : phân phối, kích thước khóa; và việc phát sinh một khóa sao cho tốt là vấn đề quan trọng và góp phần làm hoàn thiện thuật toán mã hóa Hill.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC