Luận văn Khảo sát phản ứng biến tính polyetylen glycol

(Bản scan) Ngày nay polyetylen glycol và các dẫn xuất của chúng đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như vật liệu sinh học, chất mang cho thuốc trong y dược, dung môi cho phản ứng tổng hợp hữu cơ, chất hóa dẻo cho polyme kỹ thuật hoặc biến tính thành polyme dẫn điện trong pin điện tử

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC