Luận văn Khảo sát quá trình đồng phân hóa condensate bạch hổ trên chất xúc tác mordenite

(Bản scan) việc sử dụng nguyên liệu dầu khí Việt Nam vào sản xuất để thay thế nguồn nguyên liệu từ nước ngoài là một trong những vấn đề bức xúc của nền công nghiệp dầu khí còn non trẻ ở nước ta. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đồng phân hóa học nhằm nâng cấp các phân đoạn nhẹ của dầu thô và Condensate

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC