Luận văn Khảo sát selen trong đất nông nghiệp ở các huyện phía đông nam tỉnh long an- Việt Nam

(Bản scan) Từ năm 1970 đến nay các nguyên tố vi lượng được các nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực đạt được nhiều thành công. Trong đó vi lượng Selen (Se) được biết đến trong lĩnh vực sinh học là có vai trò quan trọng trong hệ enzym glutathion peroxydase (GPX)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC