Luận văn Khảo sát suất liều phóng xạ một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh

Những năm gần đây, công nghệ bức xạ đã phát triển mạnh mẽ và thu được những thành tựu nổi bật. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, công nghệ bức xạ đã và đang có nhiều những ứng dụng trong thực tế: Chiếu xạ y tế, chiếu xạ tạo giống trong nông nghiệp, thanh trùng khử trùng, cấy ghép tạo bán dẫn, Tuy nhiên vấn đề an toàn bức xạ dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Số người am hiểu về bức xạ và an toàn bức xạ còn rất hạn chế. Luận văn “Khảo sát suất liều phóng xạ một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh“ trình bày những vấn đề cơ bản về bức xạ và an toàn bức xạ. Nội dung trình bày như sau: Chương 1: Hệ thống khái quát về các đại lượng và đơn vị đo lường trong an toàn bức xạ. [1] [2] Chương 2: Tìm hiểu các nguồn phóng xạ và phông phóng xạ môi trường. [1] [3] Chương 3: Các tác hại sinh học của bức xạ đối với tế bào con người. [4] [5] Chương 4: Khảo sát suất liều phóng xạ một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC