Luận văn Khảo sát thành phần hóa học cao acetat etyl của vỏ cây vấp ( mesua ferrea l)

(Bản scan) Từ thời xa xưa dân gian đã biết sử dụng cây cỏ để chữa bệnh. Đó là những kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác mà chưa dựa trên cơ sở khoa học. Ngay nay với sự phát triển của khoa học, những kinh nghiệm quý báu đó đã và đang được nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC