Luận văn Khảo sát thành phần hoá học của bùn lắng đầm ao kênh rạch, đề xuất hướng cải tạo và tận dụng bùn

(Bản scan) Bùn lắng là sản phẩm tích tụ của các chất lơ lửng trong nước xuống phía đáy đầm ao hồ, kênh rạch. Sau thời gian, các lớp trầm tích này ngày càng nhiều và tạo thành một lớp bùn sệt: Thành phần hóa học của các lớp bùn này rất đa dạng và phức tạp. Nó có thể chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường và chất độc hại như các chất hữu cơ, các kim loại nặng cùng các chất độc hại khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC