Luận văn Khảo sát thành phần hóa học trong phân đoạn cực từ lá tươi cây trinh nữ hoàng cung, crinum latifolium l Họ thủy tiên, amaryllidaceae

(Bản scan) Ngày nay cùng với sự phát triển của ngành khoa học kỹ thuật ngành hóa học cũng đóng góp phần quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Các nhà hóa học đã tạo ra rất nhiều sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn. Hóa học các hợp chất thiên nhiên ngày nay được quan tâm rất nhiều, các hợp chất được tách chiết đóng vai trò quan trọng trong ngành thực phẩm, dược phẩm, hương liệu,...

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC