Luận văn Khảo sát xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm với xúc tác hệ oxit biến tính Cr-Mn

(Bản scan) Sự ô nhiễm môi trường nước làm thay đổi thành phần tính chất của nước. Khi sự thay đổi thành phần và tính chất của nước vượt quá một ngưỡng cho phép thì sự ô nhiễm nước đã ở mức nguy hiểm và gây một số bệnh ở người. Hiến chương Châu Âu có định nghĩa ô nhiễm môi trường nước như sau: " Sự ô nhiễm môi trường nước là sự biến đổi chủ yếu do con người gây ra đối với chất lượng nước..."

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC