Luận văn Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

1.1. Với nhà văn có thể anh ta sáng tác rất nhiều, nhưng ñể có ñược tác phẩm neo bám vào lòng người ñọc là ñiều không dễ, thậm chí rất hiếm hoi. Văn chương như một trò bập bênh nghệ thuật với những luật chơi ngoắt ngoéo vô hình, ñã thách thức tất cả những ai lao vào con ñường cầm bút. Nó chẳng loại trừ ai, sẵn sàng hê tung nếu như anh ta không ñủ bản lĩnh và lượng sức mình trong cuộc ñua chen choán ñầy ảo tưởng. Trên bước ñường gập ghềnh làm nghệ thuật, Nguyễn Huy Thiệp ñã tự lựa cho mình một lối ñi riêng, ñể khẳng ñịnh tên tuổi mình và khuấy ñộng làn sóng phê bình văn học. Nguyễn Huy Thiệp không phải là người ñầu tiên mở ñầu cho sự nghiệp Đổi mới Văn học Việt Nam sau 1975, nhưng chắc chắn nhắcñến sự nghiệp Đổi mới văn học, không thể không có tên ông. Nguyễn Huy Thiệp, trước hết, ñược biết tới như là một “hiện tượng lạ” trong cao trào ñổi mới văn học Việt Nam từ sau 1986. Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vừa kế thừa, bảo lưu những yếu tố thuộc về tâm thức truyền thống, mặt khác lại vừa “ñối thoại về tư tưởng giữa các nhân vật và trở thành cuộc ñối thoại với chính bạn ñọc” [77; 251]. Bên cạnh ñó, do thấm ñượm cảm quan hiện ñại, Nguyễn Huy Thiệp ñã phơi bày một thế giớixáo trộn, ngổn ngang với những mảnh vỡ hiện thực phi lý của thời hậu chiến khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. Nhiều nhân vật trong truyện ngắn của ông mang dáng dấp của truyện truyền kì, cổ tích, hay những nhân vật lịch sử ñều ñược soi chiếu dưới cái nhìn “lạ hóa”, “giải thiêng”, gợi lên cảm giác lo âu, bất an, và hơn hết là tinh thần “tự phê”, “tự nghiệm” ñã giúp ñộc giả có cái nhìn “phản tỉnh”. Có thể nói không quá rằng, một mình Nguyễn Huy Thiệp không làm nên ñược diện mạo của nền văn học Việt Nam sau 1975 ñếnnay, nhưng một mình 2 Nguyễn lại có thể ñào xới lên nhiều vấn ñề thuộc vềbản chất văn học: “hạt nhân các sáng tác của anh vẫn không ñi ra ngoài vấnñề con người” [77; 545], chính ñiều này ñã làm ñiểm tựa ñể truyện ngắn của ông tạo nên sức bật khỏi ảnh hưởng văn học trước 1975.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC