Luận văn Kĩ năng hoạt động nhóm trong giờ học tiếng Việt của học sinh lớp 2

Dạy học hợp tác là một trong những đóng góp của L. X. Vưgotxki vào lí luận dạy học hiện đại. Dựa trên cơ sở Tâm lí học là các qui luật hình thành chức năng tâm lí cao cấp nói chung và qui luật phát triển trẻ em nói riêng, phương thức dạy học hợp tác mang lại hiệu quả cao hơn so với việc người học tự mò mẫm đi đến kiến thức. Bản chất của phương thức này là sự tác động của giáo viên nhằm giúp đỡ học sinh tổ chức các hoạt động thực tiễn ở bên ngoài, sau đó chuyển hoạt động này vào trong tâm lí, ý thức của mình. Quan điểm của L. X. Vưgotxki về tương tác trong dạy học là cơ sở của lí thuyết dạy học tương tác sau này [19, tr. 22]. Các nhà giáo dục trên thế giới cũng khẳng định để giúp cho con người có thể sống tốt, có trách nhiệm trong một xã hội luôn luôn phát triển, giáo dục phải đào tạo những con người năng động, tự chủ, sáng tạo, có khả năng thích nghi cao. Theo báo cáo của hội đồng quốc tế về “Giáo dục cho thế kỉ XXI” gửi UNESCO năm 1998, đặc trưng của việc học trong thế kỉ XXI là học tập suốt đời, dựa trên bốn trụ cột: “học để biết, học để làm, học để chung sống với người khác và để tự khẳng định mình”. Trong đó, “học để chung sống với người khác” có nghĩa là biết rõ mình, hiểu rõ người khác, biết phát hiện ra người khác và cùng làm việc vì mục đích chung. “Con đường tốt nhất để sống còn, đó là học chung sống với những người khác, học nghe điều người khác nói Khoan dung không có nghĩa là “tha thứ” người khác, mà là biết cùng nhau học hỏi, hiểu biết, kính trọng lẫn nhau, hoặc vì sao không nói là cùng nhau chiêm ngưỡng lẫn nhau” (Ph. Mayo – Tổng giám đốc UNESCO) [19, tr. 32 - 33].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC