Luận văn Kiến trúc phần mềm dựa trên tác tử

Chương này trước hết giới thiệu các khái niệm về tác tử [1] [2] [3], tổng quan các công nghệ tác tử, kiến trúc tác tử, các ngôn ngữ lập trình và các công cụ phát triển. Tiếp theo sẽ mô tả các đặc tả của FIPA [1] [7] - tập các tiêu chuẩn phổ biến nhất và được chấp nhận rộng rãi cho phát triển các nền tảng và ứng dụng đa tác tử. JADE [1] [8] là một nền tảng tuân theo các đặc tả FIPA và hơn nữa nó còn mở rộng mô hình FIPA trong một số lĩnh vực như tác tử cho thiết bị di động, tác tử cho dịch vụ web

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC