Luận văn Mạ đồng thời hợp kim Pb-Sn-Sb với các điện cực anod tách rời

(Bản scan) Ngày nay cùng với sự phát triển của nền khoa học và kỹ thuật, hợp kim của thiếc đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi vào nhiều lĩnh vực do hợp kim này không chỉ mang những đặc tính của Sn mà cong được làm phong phú thêm nhờ sự có mặt của các kim loại khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC