Luận văn Mô phỏng khảo sát dao động ô tô vận tải hành khách bằng matlab - Simulink

Trong quá trình phát triển nền kinh tếquốc dân và phục vụ đời sống xã hội, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách ngày một gia tăng. Vận tải ô tô có khảnăng đáp ứng tốt hơn nhiều mặt so với các phương tiện vận tải khác do tính đơn giản, cơ động. Ô tô có thể đi đến những vùng mà các phương tiện khác không thể đến được bên cạnh đó giá thành vận chuyển ô tô tương đối thấp. Ởnước ta, do địa hình phức tạp, sựmởrộng và đô thịhóa tăng nhanh trong khi việc đầu tưvà đáp ứng của các phương tiện khác còn hạn chếthì vận tải ô tô càng có nhiều ưu thếhơn. Trong hoàn cảnh kinh tếhiện nay, việc đi lại của nhân dân ta vẫn chủyếu dựa vào vận tải hành khách đường bộdo giá rẻvà tiện lợi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC