Luận văn Mô phỏng tiền điện tử

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và sự bùng nổ của internet đã mang lại những thay đổi chưa từng thấy trong thương mại điện tử, nó tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực ngân hàng truyền thống, thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử và làm xuất hiện hàng ngày các sản phẩm mới có liên quan đến ngân hàng như thẻ tín dụng, giao dịch ngân hàng qua điện thoại di động và tiền điện tử hay ví điện tử cũng đang trở thành hiện thực. Trên thế giới tiền điện tử đã và đang được ứng dụng thành công, nhưng khái niệm “tiền điện tử” vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên với xu thế hôi nhập vào nền kinh tế thế giới, phát triển các dịch vụ thương mại điện tử là xu hướng tất yếu, chúng ta phải tìm hiểu và ứng dụng những dịch vụ mới trên thế giới. Chính vì thế khóa luận tìm hiểu và nghiên cứu một loại hình thanh toán điện tử mới, đã được ứng dụng thành công trên thế giới, đó là “tiền điện tử”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC