Luận văn Một nghiên cứu didactic về việc dạy học khái niệm tổ hợp ở trường trung học phổ thông Việt Nam và pháp

Đại số tổ hợp xuất hiện vào thế kỉ 17, nhưng nó chỉ được phát triển một cách mạnh mẽ từ khi có sự xuất hiện các máy tính điện tử. Hiện nay, lý thuyết tổ hợp được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: lý thuyết số, hình học hữu hạn, biểu diễn nhóm, đại số không giao hoán, quá trình ngẫu nhiên, thống kê xác suất, quy hoạch thực nghiệm, Vì những ứng dụng rộng rãi của đại số tổ hợp trong khoa học và kĩ thuật hiện đại, và với mục đích dạy học gắn liền với thực tiễn, phần đại số tổ hợp vẫn luôn chiếm một vị trí cần thiết trong chương trình toán THPT sau nhiều lần thay đổi chương trình và sách giáo khoa. Ở Việt Nam, Đại số tổ hợp đã được đưa vào chương trình môn toán trường phổ thông trung học ở lớp 12 từ năm học 1992-1993. Sách giáo khoa trong giai đoạn này chỉ giới thiệu sơ lược các khái niệm cơ bản như: tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, nhị thức Newton.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC