Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị xuất nhập khẩu tại tổng công ty Bến Thành

(Bản scan) Với xu hướng toàn cầu hóa thị trường ngày càng mở rộng, sự khác biệt giữa thị trường thế giới và thị trường nội địa ngày càng mờ nhạt và theo đà phát triển của phân công lao động quốc tế, thế giới dần trở thành môt thị trường thống nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC