Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt - Pháp

Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước một thử thách rất lớn phải vượt qua. Trước bối cảnh đó để có thể duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao các nhà quản lý cần trang bị cho mình những kiến thức về quản lý cũng như phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, biết phân tích có hệ thống các nhân tố tác động tích cực và không tích cực đến hoạt động kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hưởng xấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp em đã nghiên cứu tìm hiểu một số tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại công ty, qua đây cũng phần nào cho thấy bức tranh chung nhất, khái quát nhất về tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp nói riêng trong một vài năm gần đây. Chính vì vậy em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn tốt nghiệp của em gồm 4 chương: Chương I: Lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương II: Giới thiệu về công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp. Chương III: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp. Chương IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tôn mạ màu Việt – Pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC