Luận văn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh xí nghiệp cơ khí và xây dựng Văn Tân

Trong nền kinh tế quốc dân ngành cơ khí và xây dựng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, một bộ phận lớn sản phẩm đã trở thành sản phẩm phục vụ đắc lực cho đời sống kinh tế xã hội. Cùng với tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, sản phẩm của ngành xây dựng chính là kết quả thể hiện sự phát triển của mỗi nền kinh tế. Sự phát triển của ngành xây lắp phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế là hệ quả tất yếu của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên hoạt động trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường như ở nhiệm vụ hiện nay ngành xây dựng cũng như rất nhiều các ngành khác gặp không ít khó khăn, đó cũng là những thách thức rất lớn và điều đó đặt ra cho ngành xây dựng nhiều bài toán cấn có lời giải đáp, một trong những điều quan trọng là phải quản lý được chi phí sản xuất, có biện pháp tổ chức sản xuất phù hợp, đầu tư nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm đạt được mục tiêu uy tín, an toàn, chất lượng, hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu đó là mỗi Xí nghiệp cần có những chiến lược kinh doanh cụ thể trong từng giai đoạn, sử dụng và quản lý nguồn lực của đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC