Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp than Thành Công

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả là một vấn đề then chốt gắn liền với sự phát triển của các đơn vị kinh doanh. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, tổ chức quản lý có hiệu quả mang lại lợi nhuận, doanh nghiệp phải quan tâm đến rất nhiều các vấn đề như sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Do đó doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt động kinh tế trong cả quá khứ, hiện tại từ đó có chiến lược trong tương lai, trên cơ sở đó người lãnh đạo sẽ có được những giải pháp lựa chọn hữu hiệu và đưa ra những quyết định tối ưu cho công tác quản lý kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Lê Đình Mạnh, các thầy cô trong khoa Kinh tế, sự giúp đỡ của CBNV trong Xí nghiệp than Thành Công, trong một thời gian ngắn em cố gắng tìm hiểu, phân tích và tìm ra nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp, với những kiến thức đã học được em sẽ đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí Nghiệp. Xuất phát từ thực tế đó em đã chọn đề tài “Một số Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả HĐSXKH của Xí nghiệp than Thành Công” Luận văn bao gồm 03 chương: Chương I. Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh Chương II. Phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Than Thành Công Chương III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC