Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên cấp nước Hải Phòng

Nước ta đã chuyển từ quản lý nền kinh tế tập trung bao cấp sang quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước . Mỗi doanh nghiệp đều phải tự chủ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình . Do vậy doanh nghiệp phải đề ra phương hướng , phấn đấu đạt được những mục tiêu kinh tế như : Mục tiêu lợi nhuận , mục tiêu phát triển doanh nghiệp mục tiêu sản xuất hàng hoá và dịch vụ tối đa , để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp và bảo đảm đời sống của người lao động. Với những văn bản quyết định , nghị định , pháp lệnh , luật định của nhà nước Việt Nam đã làm cho nền kinh tế của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực . Nhất là luật doanh nghiệp ra đời đã tạo ra sự thông thoáng cởi mở hơn cho mọi thành phần kinh tế . Đưa các doanh nghiệp chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh với nguyên tắc cơ bản là “ Tự trang trải và có lợi nhuận ” tức là doanh nghiệp phải lấy thu bù chi , doanh nghiệp không những tự trang trải và có lãi để sản xuất mở rộng và thực hiện hạch toán kinh doanh XHCN . Để đạt được mục tiêu đó thì một trong những biện pháp cần phải giải quyết đó là tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất , mang lại hiệu quả kinh doanh cao , có lợi nhuận lớn nhất ,đảm bảo đời sống cho người lao động . Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong tương lai thì những chỉ tiêu quan trọng không thể thiếu được đối với một doanh nghiệp .Đó là biết khai thác lợi thế của doanh nghiệp, nhà quản trị kinh doanh làm được điều đó nhờ phân tích có hệ thống thông tin .Đứng trước các vấn đề các xu hướng các sự kiện , hoặc các tình trạng xuất hiện và hình thành như một tổng thể hài hoà , nhà tư duy chiến lược sẽ mổ xẻ chúng thành những bộ phận , rồi tập hợp chúng lại để từ đó tìm cách cực đại hoá lợi thế của mình. Đối với Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng là một doanh nghiệp duy nhất sản xuất mặt hàng là nước máy . nước máy vừa là hàng hoá nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc , nó tác động trực tiếp đến đời sống của toàn dân và nước máy cũng là yếu tố đầu vào của các ngành sản xuất khác .Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước từng bước hoàn thiện các khâu trong công tác hạch toán chi phí sản xuất , tính giá thành sản phẩm .Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng là sản xuất và cung cấp nước sạch cho khách hàng tại nội thành ,ngoại thành , một số thị trấn , các khu công nghiệp và các hoạt động xã hội khác trong toàn thành phố . Vì vậy ngay từ bây giờ nhiệm vụ là công ty phải đề ra các biện pháp các giải pháp , hoạch định các mục tiêu , kế hoạch cho từng nhiệm vụ cụ thể để tăng lượng khách hàng phục vụ đảm bảo cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao, tăng doanh thu , giảm chi phí sản xuất hạ giá thành nâng cao , nâng cao đời sống xã hội , đời sống cán bộ trong công ty . Đồng thời đáp ứng được sự phát triển của thành phố loại 1 cấp quốc gia , góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Bằng vốn kiến thức bản thân tôi đã tiếp thu được trong học tập và thời gian được thực tập tại Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng . Với khả năng sự phát triển đa dạng của các nghành kinh tế có sự tăng trưởng cao của các năm tiếp theo , kéo theo của sự gia tăng dân số và đô thị hoá ngày càng cao của thành phố thì nhu cầu cấp nước sạch ngày càng lớn vì vậy tôi lựa chọn đề tài “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng” làm đề tài luận văn nghành quản trị kinh doanh. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Chương 1 Cơ sở lý luận về hiệu qủa sản xuất kinh doanh Chương 2 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng Chương 3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Hải Phòng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC