Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh

Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động. Thấy được ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nên trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh em thấy: Mặc dù công ty cũng đã có một số biện pháp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực nhưng không phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế thị tr-ờng, chính vì vậy em đã chọn đề tài : “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: Chương I: CƠ Sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Chương II: phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh. Chương III: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC