Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến máy móc thiết bị, đầu tư công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình Tất cả những yếu tố đó muốn đạt được thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn đầu tư lớn. Do đó, vốn không chỉ là yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất của doanh nghiệp và xác lập vị thế của doanh nghiệp trên thị trường mà vốn còn là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Nếu thiếu vốn thì sản xuất sẽ bị ngừng trệ, kéo theo hàng loạt các tác động tiêu cực khác ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp cũng như cuộc sống của người lao động. Vì thế, vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý doanh nghiệp là làm thế nào để sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn một cách hiệu quả để giúp cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trường nhiều biến động như hiện nay. Xuất phát từ thực tế trên, sau 6 tuần thực tập tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng, qua việc phân tích những số liệu tài chính của công ty, em đã phần nào nhận thấy được mặt mạnh cũng như mặt yếu và những vấn đề mà công ty đang gặp phải. Do đó, được sự hướng dẫn của cô giáo Ths Đỗ Thị Bích Ngọc cùng với sự giúp đỡ của các cô chú anh chị trong công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng” Đề tài được chia thành 3 chương:  Chương 1: Lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn  Chương 2: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng  Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC