Luận văn Một số điều cần biết về cách trình bày Luận văn cao học

Học viên được bảo vệ Luận văn Thạc sỹ khi có đủ các điều kiện sau đây:  Đã học xong các môn học theo chương trình quy định, điểm các môn học đạt từ 5 điểm trở lên;  Tên đề tài đã được thông qua bộ môn, khoa chuyên ngành;  Đã có quyết định của Hiệu trưởng về tên đề tài và giáo viên hướng dẫn;  Học viên không bị bất kỳ một hình thức kỷ luật nào (từ cảnh cáo trở lên) trong suốt quá trình học. Học viên phải đăng ký tên đề tài và bảo vệ đề cương theo đúng tiến độ kế hoạch đào tạo do nhà trường quy định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC