Luận văn Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Khoa dược bệnh viện Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh

Theo quyết định 92/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh về thành lập bệnh viện Quận 3 trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Quận 3 trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế Quận 3, bệnh viện Quận 3 chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Quận 3 và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế. Trên cơ sở tách đơn vị Trung tâm Y tế Quận 3 thành 3 đơn vị phòng y tế, bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng, bệnh viện Quận 3 là đơn vị sự nghiệp y tế, cơ cấu tổ chức gồm 4 phòng chức năng và 14 khoa, với chức năng cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh, đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học, chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh, hợp tác quốc tế, quản lý kinh tế y tế. Sau khi thành lập bệnh viện Quận 3, cơ cấu có nhiều thay đổi do chuyển đổi bố trí lại các khoa phòng và nhân sự. Khoa dược bệnh viện Quận 3 cũng có nhiều thay đổi về chức năng và nhân sự. Mặt khác trong năm 2007 Bộ y tế mở rộng chính sách bảo hiểm y tế qua thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/03/207 giữa Bộ y tế và Bộ tài chính về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/12/2007 giữa Bộ y tế và Bộ tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/03/2007 của liên Bộ y tế – Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đăng ký bảo hiểm y tế nên lượng bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện Quận 3 tăng đột biến trong năm 2007 (trung bình 400 – 500 lượt khám/ngày). Trước tình hình bệnh viện vừa được thành lập chưa đi vào ổn định mà lượng bệnh nhân tăng gần như quá tải, công tác quản lý nhân sự, nguồn nhân lực và trình độ chuyên môn nguồn nhân lực tại Khoa dược bộc lộ nhiều điểm chưa hợp lý. Dẫn đến tình trạng chồng chéo trong công việc và chậm trễ trong công tác dự trù, cung ứng thuốc, báo cáo tháng, quý không kịp tiến độ chất lượng phục vụ bệnh nhân chưa đạt yêu cầu. Nhận thấy thực trạng tại Khoa dược trong thời gian từ khi thành lập bệnh viện Quận 3 đến nay còn nhiều điểm bất cập chưa hợp lý, tôi thực hiện nghiên cứu “Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Khoa dược bệnh viện Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC