Luận văn Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN Vạn Thành

Ngày nay thị trường là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường. Các doanh nghiệp cùng một lúc phải chịu sự chi phối của các quy luật thị trường như quy luật cung, cầu, quy luật cạnh tranh, vì vậy đứng trước những thử thách của nền kinh tế thị trường việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tức là tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Trong đơn vị kinh doanh thương mại, tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng và là khâu quan trọng nhất trong quá trình luân chuyển hàng hoá. Thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm là cơ sở để doanh nghiệp đảm bảo thu hồi vốn và tính chất hữu ích của sản phẩm mới được xã hội thừa nhận. Kết quả của quá trình tiêu thụ hàng hoá phản ánh toàn bộ công sức và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong kỳ kế toán.Trong tình hình kinh tế năng động như ngày nay,kết quả tiêu thụ hàng hoá không đơn thuần là việc thực hiện các giao dịch để bán được hàng mà đó còn là kết quả của việc phản ánh và ghi chép một cách khoa học và hệ thống toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm quản lý chặt chẽ,hiệu quả quá trình tiêu thụ của doanh nghiệp, xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước, cơ cấu phân chia và sử dụng lợi nhuận tiêu thụ thu được, giải quyết hài hoà các lợi ích kinh tế của Nhà nước, tập thể và người lao động trong doanh nghiệp.Điều này đã nói lên được vai trò có ý nghĩa vô cùng quan trọng của kế toán trong việc tổ chức quản lý hoạt động tiêu thụ hàng hoá. Trong quá trình thực tập ở DNTN Vạn Thành, tôi đã thấy được tầm quan trọng của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Tại doanh nghiệp Vạn Thành, nghiệp vụ bán hàng được diễn ra thường xuyên, liên tục. Nhận thấy giữa lý thuyết và thực hành có những sự khác biệt, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN Vạn Thành” cho báo cáo thực tập của mình. Qua đó, tôi có thể tìm hiểu và nhận định sâu sắc hơn công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC