Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing - mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần thương mại Toàn Gia trên thị trường bán lẻ máy tính Nam Định

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp muốn kinh doanh có hiệu quả phải có khả năng nghiên cứu, dự báo thị trường tốt, từ đó đưa ra những chính sách về giá, sản phẩm, hay hoạch định những chương trình truyền thông một cách ưu thế nhất. Marketing là một hoạt động cần thiết với tất cả các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển. Từ việc tạo sự biết đến, thu hút, và duy trì khách hàng trung thành, Marketing đều đóng vai trò quan trọng chủ đạo. Sau hơn mười năm phát triển, đến nay thị trường máy tính Việt Nam vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Khi khả năng chi trả cao hơn và với những tiện ích sử dụng khai thác được ngày càng nhiều, hỗ trợ tối đa cho người sử dụng thì nhu cầu mua máy tính, các linh kiện máy tính hay những phụ kiện đi kèm cũng không ngừng tăng lên, với mức độ phong phú, đa dạng hơn trước. Hiện nay trên thị trường, đã có sự góp mặt của nhiều hãng bán máy tính lớn nhỏ. Các hãng đều ra sức chạy đua với nhau về mẫu mã, sự đa dạng của sản phẩm, chất lượng, dịch vụ cung cấp và liên tục đưa những chương trình kích thích tiêu thụ lớn. Trước áp lực cạnh tranh như vậy và đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường đang bị khủng hoảng, một công ty bán lẻ như Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia rất khó khăn để có thể xây dựng, quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu mình. Với quy mô còn nhỏ và với các nguồn lực còn hạn chế, trong giai đoạn này năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia nhìn chung còn chưa cao, trong khi các hoạt động Marketing còn chưa thể được đầu tư đúng mức. Mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã có những nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của Marketing đối với hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng cho đến nay do nhiều nguyên nhân vẫn chưa có một chiến lược cụ thể trong dài hạn. Các hoạt động marketing còn nhỏ lẻ, không được tổ chức hệ thống, do đó chưa phát huy được hết tác dụng. Sau một thời gian thực tập tại công ty, em nhận thấy rằng để có thể nâng cao được khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia trên thị trường bán lẻ máy tính Nam Định, tiến tới đạt được các mục tiêu về doanh số, thị phần thì việc đặt ra một chiến lược Marketing trong dài hạn nói chung và trong mỗi giai đoạn phát triển nói riêng là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, em lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing Mix nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia trên thị trường bán lẻ máy tính Nam Định” để nghiên cứu trong giai đoạn thực tập của mình. II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đề xuất ra một số giải pháp Marketing cụ thể, phù hợp với nguồn lực công ty và điều kiện thị trường. Chiến lược này sẽ đóng vai trò định hướng cho tất cả các hoạt động của công ty, để các hoạt động này diễn ra có hệ thống, bài bản, chuyên nghiệp và cho hiệu quả lâu dài. 2. Mục tiêu cụ thể Mục tiêu trước mắt là đề xuất một số giải pháp Marketing hỗn hợp nhằm nâng cao khả năng canh tranh của Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia trên thị trường bán lẻ máy tính Nam Định giai đoạn 2011 – 2013. 3. Đối tượng nghiên cứu  Khách hàng: đặc điểm nhu cầu, những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua, quá trình thông qua quyết định mua.  Đối thủ cạnh tranh: quy mô, vị thế trong tâm trí khách hàng, các công cụ cạnh tranh mà đối thủ cạnh tranh sử dụng.  Môi trường bên trong công ty: nguồn lực bên trong, định hướng phát triển.  Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, các hoạt động marketing đã triển khai.  Thị trường: tình hình kinh tế và ảnh hưởng của nó đến sức mua nói chung và sức mua trên thị trường máy tính nói riêng, xu hướng phát triển của thị trường máy tính cá nhân Việt Nam. 4. Phạm vi và thời gian nghiên cứu: a. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu của em đề xuất giải pháp Marketing hỗn hợp cho Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia trong giai đoạn từ 2011 - 2013. Đây là giai đoạn công ty vẫn tập trung kinh doanh các sản phẩm thuộc về máy tính với mục tiêu là trở thành một trong số 20 nhà bán lẻ máy tính uy tín nhất thị trường miền Bắc. Các giải pháp được đề xuất ra trong đề tài chỉ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường Nam Định. b. Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu của em chỉ gói gọn trong quá trình thực tập từ ngày 14/02 đến ngày 10/04 nhằm đưa ra một số giải pháp Marketing hỗn hợp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia giai đoạn 2011 – 2013. 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là:  Phương pháp nghiên cứu bàn giấy: tổng hợp và phân tích các thông tin thứ cấp thu thập được.  Phương pháp điều tra khảo sát trên bảng hỏi: thu thập các thông tin sơ cấp bằng một cuộc điều tra bảng hỏi với quy mô mẫu là 120 khách hàng. 6. Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn của em được chia thành 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp của Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing hỗn hợp của Công ty Cổ Phần Thương Mại Toàn Gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC