Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế (ICC)

Nguồn nhân lực luôn là tài sản quý báu, có giá trị nhất của doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh nhiều biến động hiện nay. Đây là điều mà hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đều nhận thấy rõ. Như ông Phó chủ tịch công ty Toyota đã nói “ sự thành công của chúng ta do con người tạo ra. Máy móc không phải là những ý tưởng mới, cũng không giải quyết được vấn đề hay nắm bắt những cơ hội. Chỉ có con người tham gia và suy nghĩ mới có thể tạo nên sự khác biệt đó Mỗi một nhà máy sản xuất ôtô tại Hoa Kỳ đều có các máy móc và thiết bị như nhau. Nhưng con người được sử dụng và tham gia như thế nàothì khác nhau rất nhiều giữa các công ty. Chính nguồn nhân lực đã tạo cho bản thân công ty một vị thế cạnh tranh thực sự”. Như vậy có thể khẳng định nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Việc quản trị nguồn nhân lực có liên quan đến sự thành bại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện của các doanh nghiệp Việt nam hiện nay. Khi mà các nguồn lực tài chính và công nghệ không phải là ưu điểm của các doanh nghiệp Việt nam. 2 Công ty ICC là một doanh nghiệp non trẻ chỉ mới được thành lập trong hơn 3 năm chuyên họat động trong lĩnh vực dịch vụ, công tác quản trị nguồn nhân lực càng cần phải đựơc coi trọng. Tuy nhiên, ngược lại công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự An Quốc Tế (ICC) hiện nay chưa hề được chú trọng. Với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM cùng với kinh nghiệm tham gia vào hoạt động của công ty từ ngày thành lập tôi mạnh dạn chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦUTƯ DỰ ÁN QUỐC TẾ (ICC)” để làm luận văn tốt nghiệp cho mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC