Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực trong các Trung tâm dịch vụ việc làm Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày nay, vấn đề quản trị con người trongcác tổ chức không còn đơn thuần chỉ là vấn đề quản trị hành chính nhân viên. Nhiệm vụ quản trị con người là của tất cả các quản trị gia. Việc cần thiết phải đặt đúng người vào đúng việc là phương tiện quan trọng nhằm phối hợp thực tiễn quản trị con người với mục tiêu phát triển của tổ chức. Thuật ngữ quản trị nguồn nhân lực được dần dần thaythế cho quản trị nhân sự với quan điểm chủ đạo: con người không chỉ là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là một nguồn tài sản quí báucủa tổ chức, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn,có lợi nhuận cao hơn và hiệu quả cao hơn. Lĩnh vực dịch vụ việc làm là một ngành mới và đang có nhiều triển vọng. Đây là một ngành dịch vụ rất nhạy cảm, liên quan đến con người nên rất cần sự đầu tư về nguồn nhân lực. Ngày nay, nhiều tổ chức và doanh nghiệp có sự hiểu biết tốt hơn về những lợi ích từ việc sử dụng các dịch vụ việc làm.Tuy nhiên, một trong những hạn chế đáng quan tâm nhất là đội ngũ cán bộ dịch vụ việc làm (DVVL) biến động thường xuyên, phần lớn chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức trong lĩnh vực DVVL một cách cơ bản và có hệ thống.Vì vậy, khả năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, tư vấn cho khách hàng (người lao động và người sử dụng lao động), kỹ năng thu thập phân tích và xử lý thông tin về thị trừơng lao động còn ở mức thấp dẫn đến hiệu quả hoạt động DVVL chưa cao. Bức xúc trước vấn đề thời sự xã hội này, em đã chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực trong các Trung tâm dịch vụ việc làm Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC