Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Giáo trình và các tài liệu được sửdụng làm giáo trình (gọi tắt là giáo trình) có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả đào tạo cán bộcác hệtrung, cao cấp lý luận chính trị. Việc xuất bản có chất lượng các giáo trình đòi hỏi một hệthống quy chế, quy trình chặt chẽtừ khâu xác định nội dung, chương trình đào tạo đến khâu tổchức biên tập, xuất bản, in ấn và phát hành. Tuy nhiên, việc xuất bản giáo trình hiện nay ở các hệ đào tạo của Học viện Chính trịquốc gia HồChí Minh còn nhiều bất cập, dẫn đến chất lượng xuất bản còn nhiều tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu của sựnghiệp đào tạo cán bộ. Sựbất cập đó thểhiện ởnhiều nét chính sau: - Quy chếxuất bản chưa hoàn thiện. - Việc chấp hành quy chếxuất bản ởcác đơn vịchưa thống nhất. - Quy trình biên soạn giáo trình còn nhiều điểm chưa hợp lý. - Công tác nghiệm thu giáo trình còn có phần nểnang, dễdãi. - Chất lượng biên tập cảvềnội dung lẫn hình thức đang còn những hạn chếnhất định. - Một sốtiêu chuẩn vềkỹ- mỹthuật giáo trình chưa được thực hiện thống nhất. - Chưa gắn phân tích nhu cầu học viên vềgiáo trình với hoạt động xuất bản. Trong thời kỳtới đòi hỏi phải có bộgiáo trình có chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo cán bộtrong 5 hệthống Học viện Chính trịquốc gia HồChí Minh. Do đó, Nhà xuất bản Lý luận chính trịcần phải có công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết vềnâng cao chất lượng xuất bản giáo trình và ứng dụng trực tiếp kết quảnghiên cứu vào hoạt động xuất bản của đơn vị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC