Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ ngân hàng quốc tế

Theo lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế từ nay đếnnăm 2010, về cơ bản Việt Nam sẽ mở cửa kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, các hạn chế đối với Ngân hàng nước ngoài dần được tháo dỡ, thị trường tài chính của Vịêt Nam trở thành một phần thị trường tài chính của khu vực và thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại dịch vụ tài chính làmcho “sân chơi” của các NHTM rộng hơn và “luật chơi” mới công bằng hơn. Với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa mạnh mẽ này, kinh doanh ngân hàng được xem là một trong những lĩnh vựchết sức nhạy cảm, phải mở cửa gần như hoàn toàn theo các cam kết trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoà Kỳ, cam kết thực hiện lộ trình hội nhập AFTA, cam kết gia nhập tổ chức WTO. Trong điều kiện đó các tổ chức tín dụng Việt Nam có nhiều thời cơ để phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ranhiều thách thức lớn, đó là mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại trong nước và với các ngân hàng nước ngoài, hoạt động ngân hàng dễ bị tổn thương và tác động bởi thị trường tài chính thế giới. luôn tiềm ẩn rủi ro và đedọa hoạt động ngân hàng. Do vậy để có thể tham gia vào“sân chơi” chung và đứngvững trong điều kiện cạnh tranh, bên cạnh việc nhanh chóng nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ, đa dạng hóa các loại hình đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, các NHTM phải tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ ngân hàng quốc tế trong hoạt động nghiệp vụ của mình. Trong hoạt động kinh doanh, các NHTM phải đối mặt nhiều loại rủi ro luôn đe doạ an toàn hệ thống, nhấtlà hiện nay hiện nay, hoạt động tín dụng vẫn còn là nghiệp vụ mang lại thu nhập chủ yếu cho các NHTM ( hơn 70%/ tổng thu nhập ngân hàng), có NHTM đầu tư tín dụng chiếmtrên 90% / tổng đầu tư ngân hàng, điều này gây tiềm ẩn rủi ro rấtlớn cho hoạt động ngân hàng. Vì vậy công tác quản trị rủi ro nói chung và đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ và chuẩnmực ngân hàng quốc tế nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, ngăn ngừa hữu hiệu rủi ro trở thành yêu cầu bức xúc đối với các NHTM hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC