Luận văn Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I

Trong công cuộc đổi mới thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế nước ta hoà nhập cùng với khu vực và thế giới, hoạt động kinh tế đối ngoại ngày càng được xem trọng. Đảng và Nhà nước chủ trương "quan hệ với tất cả các nước", thực hiện đa phương hoá đa dạng hoá các hình thức quan hệ đối ngoại cho phép các đơn vị tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp. Tuy nhiên, khi tham gia hoạt động trong nền kinh tế thị trường tất yếu có sự cạnh tranh gay gắt và đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong đó có Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I. Trong tình hình hiện nay khi mà cuộc khủng hoảng tiền tệ của khu vực vừa mới đi qua để lại không ít vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển vững chắc thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng tìm tòi, học hỏi, thay đổi cơ cấu và phương thức kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình hiện tại. Do đó doanh nghiệp cần phải có những bước đi thích hợp, phát huy đầy đủ những tiềm năng sẵn có của mình để tăng khả năng cạnh tranh đa doanh nghiệp đi theo con đường mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn là "Hướng nền kinh tế vào xuất khẩu". Qua thời gian thực tập tại Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I với nỗ lực tìm tòi, phân tích những đặc điểm, tình hình về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty tôi thấy việc đẩy mạnh xuất khẩu là một việc rất cấp bách và cần thiết. Do đó tôi quyết định chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I" làm luận văn tốt nghiệp. Mặt hàng may mặc chiếm vị trí hàng đầu trong kim ngạch xuất khẩu của Công ty và có triển vọng trong những năm tới. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại mà lĩnh vực cực kỳ quan trọng là xuất khẩu hàng hoá. Xuất khẩu được coi là yếu tố có ý nghĩa quyết định để thực hiện chương trình về lương thực, thực phẩm, hàng hoá tiêu dùng và các hoạt động kinh tế khác. Để làm rõ vấn đề trên ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp này bao gồm 3 chương: Chương 1: Tầm quan trọng của mặt hàng may mặc trong chiến lược xuất khẩu ở Việt Nam. Chương 2: Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I. Chương 3: Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC