Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và công nghệ An Phát

Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp mới đã làm đa dạng thêm các hình thức sở hữu kinh tế và kéo theo đó là sự phong phú, đa dạng với các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Các thành phần kinh tế cạnh tranh nhau trong nền kinh tế thị trường để phát triển và cũng làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng lớn mạnh, hướng tới theo kịp với nền kinh tế các nước khu vực và trên thế giới. Cùng với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường thì loại hình công ty cổ phần ở nước ta cũng ngày càng phát triển đa dạng. Sự ra đời và phát triển của công ty cổ phần là một quá trình kinh tế khách quan, do đòi hỏi của sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường. Hiện nay công ty cổ phần đã lan rộng ở tất cả các lĩnh vực kinh tế và ở hầu khắp tất cả các nước trên thế giới. Phương pháp tổ chức sản xuất kinh doanh theo kiểu công ty cổ phần có các điểm mạnh như: phương án sản xuất kinh doanh không phải do nhà nước hay ngân hàng quyết định, mà là do chính doanh nghiệp quyết định. Hơn nữa do hình thức tự cấp phát tài chính, nên bằng cách huy động các nguồn vốn trong xã hội đã đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp, và nâng cao sự quan tâm của doanh nghiệp đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Mặt khác, do sức ép của các cổ đông trong việc chia cổ phần, tìm kiếm lợi nhuận khiến cho doanh nghiệp phải phấn đấu nâng cao hiệu quả sử dụng tiền vốn. Công ty cổ phần cho phép xác nhận quyền sở hữu về tài sản của người chủ sở hữu và xác định rõ vốn của mỗi người thông qua số lượng cổ phần mà cổ động nắm giữ. Công ty cổ phần có khả năng phối hợp các lực lượng kinh tế khác nhau, duy trì được mối quan hệ kinh tế giữa các thành viên, các thành viên này cùng tồn tại và phát huy các thế mạnh riêng do đó làm giảm đến mức thấp nhất sự ngưng trệ của các nguồn vốn, và sự đổ vỡ, sự gián đoạn của các hoạt động kinh doanh. Qua 2 tháng thực tập tại công ty Cổ phần Thương mại & Công nghệ An Phát. Em đã thu được nhiều kiến thức và kinh nhiệm thực tế trong quá trình thực tập ở đây. Thông qua việc thực tập và tìm hiểu về công ty, em cũng có một vài nhận định về quá trình hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức quản lý các mặt của công ty. Với những kiến thức có được sau những năm học tập tại trường Đại Học Dân Lập Quản Lý & Kinh Doanh Hà Nội, cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường, đặc biệt là sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Quang Huấn, em xin trình bày luận văn tốt nghiệp của mình, với đề tài luận văn là: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mại & Công Nghệ An Phát”. Luận văn này gồm 3 phần: Phần I: Một số nét khái quát về công ty Cổ phần Thương mại & Công nghệ An Phát. Phần II: Công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanhvà cơ chế huy động vốn tại công ty Cổ Phần Thương Mại & Công Nghệ An Phát. Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuấtkinh doanh và nâng cao hiệu quả trong công tác huy động vốn cho hoạt động kinh doanh tại công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC