Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Việt Nam đang tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, trong đó chất lượng sản phẩm là yếu tố cạnh tranh đóng vai trò quyết định. Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông là một doanh nghiệp nhà nước, đang thực hiện hoạt động cổ phần hóa cũng đang tìm cách nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm của mình. Trong nhiều năm qua, Công ty đã hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, sức cạnh tranh về sản phẩm của Công ty còn chưa thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài. Qua quá trình học tập tại Khoa Quản lý doanh nghiệp và thực tập tại Công ty, em nhận thấy vấn đề chất lượng sản phẩm là vấn đề đang được đặt ra đối với Công ty. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Luận văn có kết câu 3 chương: Chương I. Giới thiệu chung về Công ty Chương II. Thực trạng về chất lượng sản phẩm tại Công ty Chương III. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC