Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch I ngân hàng công thương Việt Nam

Từ những năm 70 cạnh tranh giữa các ngân hàng trên thế giới tăng đến mức độ gay gắt và khốc liệt hơn. Xu hướng đa năng hoá hoạt động ngân hàng, mở rộng và phát triển các loại hình nghiệp vụ mới đã trở nên phổ biến, số vụ sáp nhập các ngân hàng lớn mang tầm vóc quốc tế ngày càng tăng. Không nằm ngoài xu hướng đó, nhất là khi nền kinh tế nước ta chuyển hướng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh này NHCT VN cũng đang có những thay đổi đáng kể và những thành tích đạt được là không thể phủ nhận. Ra đời vào tháng7/1988, khi NHCT đã được phép hoạt động như một ngân hàng thương mại nhưng hoạt động tín dụng ngắn hạn của Sở giao dịch 1- NHCT VN không phải là khả quan. Hiện nay tín dụng ngắn hạn của Sở giao dịch 1- NHCT VN có tốc độ tăng trưởng không một chi nhánh nào trong hệ thống NHCT VN đạt được. Tuy vậy, nhìn vào kết quả hoạt động trong thời gian qua, dư nợ tín dụng ngắn hạn vẫn chỉ là con số nhỏ bé so với tổng dư nợ của toàn sở và với toàn NHCT VN vấn đề chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng ngắn hạn nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục. Xuất phát từ nhận thức đó, em chọn hướng nghiên cứu về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1- NHCT VN, với đề tài. "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1- NHCT VN " làm luận văn tốt nghiệp ngoài lời nói đầu và kết luận luận vặn được kết cấu thành 3 chương: Chương1: Ngân hàng thương mại với hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng Ngân hàng Chương2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1-NHCT VN . Chương3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1-NHCT VN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC